© AoE Service / Brf Jakob i Järfälla 2019
Made with Xara

Nyheter

Information om installation av

bergvärme

På södra gården är nu grävningsarbetena slutförda och marken kommer att jämnas ut inom de närmaste två veckorna. Arbetet med framdragning av kylbärarrör till fläktaggregaten är påbörjat. På norra gården är borrningsarbetena avslutade och arbetet med schaktning började den 13 januari. Schaktningen är planerad att vara slutförd vecka sju. Asfaltering av båda gårdarna kommer att ske i april. Byggnationerna av de båda värmecentralerna är i stort sett färdigmonterade. Återstår inkoppling av kollektorledningar och kylbärare samt el sedan måste dessa kopplas ihop med husets befintliga ledningar för värme och varmvatten. Styrelsen återkommer med ytterligare information om detta. Ett avbrott för el och varmvatten är oundvikligt då vi måste bygga om och koppla in ledningarna som skall driva värmepumparna i våra elservicer. Vi kommer att informera om dessa avbrott genom anslag i portarna. Avbrotten beräknas vara 4-8 timmar för respektive gård. Tänk på att vid elavbrott inte öppna kylskåpsdörren och frysen i onödan. Kyl och frys klarar i regel ett avbrott under denna tid om man inte öppnar dörren och släpper in värme. Styrelsen vill avvakta med information om de sammantagna ekonomiska effekterna av installationen av bergvärme då vi även installerat ett nytt ventilationssystem vilket också kommer att påverka ekonomin. . 2020-01-24

Nytt parkeringsavtal

Den 1 februari träder ett avtal mellan Brf Jakob och APCOA Parking i kraft. Det innebär att parkeringsövervakning kommer att ske på våra innergårdar. Vi vill därför uppmärksamma våra boende på de regler som gäller. Totalt parkeringsförbud råder på gårdarna. Man får köra in för i- och urlastning. Bilen får då stå på gården i max 13 minuter. Bilen skall placeras så att fri väg finns för servicebilar och sopbilar och inte minst för räddningsfordon som behöver komma in på gårdarna. Behöver man parkera längre tid vid tex in- och utflyttning eller hantverkshjälp kan man söka tillstånd hos EFS. Observera att det är absolut förbjudet att parkera framför grindarna till gården då detta är räddningstjänstens väg in.
Välkommen till Brf Jakob

Jakob i centrum

2018-02-05 2019-06-01
© Brf Jakob i Järfälla

Nyheter

Information om installation av

bergvärme

På södra gården är nu grävningsarbetena slutförda och marken kommer att jämnas ut inom de närmaste två veckorna. Arbetet med framdragning av kylbärarrör till fläktaggregaten är påbörjat. På norra gården är borrningsarbetena avslutade och arbetet med schaktning började den 13 januari. Schaktningen är planerad att vara slutförd vecka sju. Asfaltering av båda gårdarna kommer att ske i april. Byggnationerna av de båda värmecentralerna är i stort sett färdigmonterade. Återstår inkoppling av kollektorledningar och kylbärare samt el sedan måste dessa kopplas ihop med husets befintliga ledningar för värme och varmvatten. Styrelsen återkommer med ytterligare information om detta. Ett avbrott för el och varmvatten är oundvikligt då vi måste bygga om och koppla in ledningarna som skall driva värmepumparna i våra elservicer. Vi kommer att informera om dessa avbrott genom anslag i portarna. Avbrotten beräknas vara 4-8 timmar för respektive gård. Tänk på att vid elavbrott inte öppna kylskåpsdörren och frysen i onödan. Kyl och frys klarar i regel ett avbrott under denna tid om man inte öppnar dörren och släpper in värme. Styrelsen vill avvakta med information om de sammantagna ekonomiska effekterna av installationen av bergvärme då vi även installerat ett nytt ventilationssystem vilket också kommer att påverka ekonomin. . 2020-01-24

Nytt parkeringsavtal

Den 1 februari träder ett avtal mellan Brf Jakob och APCOA Parking i kraft. Det innebär att parkeringsövervakning kommer att ske på våra innergårdar. Vi vill därför uppmärksamma våra boende på de regler som gäller. Totalt parkeringsförbud råder på gårdarna. Man får köra in för i- och urlastning. Bilen får då stå på gården i max 13 minuter. Bilen skall placeras så att fri väg finns för servicebilar och sopbilar och inte minst för räddningsfordon som behöver komma in på gårdarna. Behöver man parkera längre tid vid tex in- och utflyttning eller hantverkshjälp kan man söka tillstånd hos EFS. Observera att det är absolut förbjudet att parkera framför grindarna till gården då detta är räddningstjänstens väg in.
Brf Jakob i Järfälla

Jakob i centrum

2018-02-05 2019-06-01