© AoE Service / Brf Jakob i Järfälla 2019
Made with Xara

Kalendarium

Styrelsesammanträden

Styrelsen träffas c:a en gång per månad och kommande möten sker: 2020

Torsdag 20 augusti Styrelsesammanträde

Lördag 29 augusti Styrelsekonferens

Måndag 7 september Fastighetsbesiktning

Onsdag 23 september Styrelsesammanträde

Onsdag 21 oktober Styrelsesammanträde

Onsdag 4 november Budgetsammanträde

Onsdag 25 november Styrelsesammanträde

Onsdag 9 december Lucia. Information om budget 2021.

Onsdag 18 december Styrelsesammanträde.

Extrastämma

Onsdagen den 7 oktober 2020 kl 18.30

Länk

Kontaktlista
Välkommen till Brf Jakob
© Brf Jakob i Järfälla

Kalendarium

Styrelsesammanträden

Styrelsen träffas c:a en gång per månad och kommande möten sker: 2020

Torsdag 20 augusti Styrelsesammanträde

Lördag 29 augusti Styrelsekonferens

Måndag 7 september Fastighetsbesiktning

Onsdag 23 september Styrelsesammanträde

Onsdag 21 oktober Styrelsesammanträde

Onsdag 4 november Budgetsammanträde

Onsdag 25 november Styrelsesammanträde

Onsdag 9 december Lucia. Information om

budget 2021.

Onsdag 18 december Styrelsesammanträde.

Extrastämma

Onsdagen den 7 oktober 2020 kl 18.30

Länk

Kontaktlista
Brf Jakob i Järfälla