© AoE Service / Brf Jakob i Järfälla 2019
Made with Xara

Kalendarium

Styrelsesammanträden

Styrelsen träffas c:a en gång per månad och kommande möten sker:

Lördagen den 1 februari 2020 Styrelsekonferns

Onsdag den 19 februari 2020 Styrelsesammanträde

Onsdag den 25 mars 2020 Styrelsesammanträde

Onsdag den 22 april 2020 kl 18.30 Årstämma

Länk

Kontaktlista
Välkommen till Brf Jakob
© Brf Jakob i Järfälla

Kalendarium

Styrelsesammanträden

Styrelsen träffas c:a en gång per månad och kommande möten sker:

Lördagen den 1 februari 2020

Styrelsekonferns

Onsdag den 19 februari 2020

Styrelsesammanträde

Onsdag den 25 mars 2020

Styrelsesammanträde

Onsdag den 22 april 2020 kl 18.30 Årstämma

Länk

Kontaktlista
Brf Jakob i Järfälla