© AoE Service / Brf Jakob i Järfälla 2019
Made with Xara

TV

I tv-uttaget finns c:a 17 analoga och 15 digitala kanaler från ComHem. Dessa bekostas av föreningen och kostar alltså inget extra att titta på. Den 8 september 2020 tar Com Hem bort de analoga kanalerna. Äldre TV-apparater (inköpta före 2008) kan behöva en digitalbox eller bytas ut. Via ComHem går det att teckna avtal på diverse paket med varierande antal digitala kanaler och bredband. Router levereras av ComHem och ansluts via det mittersta uttaget av de tre hål som finns i uttaget. Tv-abonnemang kan tecknas hos Visasat och/eller Sappa. Leverans sker via tjänstedelare från Stockholms Stadsnät och tv-box från tv-leverantören i bredbandsuttaget.

Bredband

Via bredbandsuttag levereras internet och andra tjänster av Stockholms Stadsnät (fr o m 1 juli 2020). Uttaget sitter ovanför ytterdörren i hallen eller på annan plats i lägenheten beroende på hur den boende ville ha det vid installationen. Styrelsen har tecknat ett gruppavtal med företaget Stockholms Stadsnät AB. Abonnemanget ingår i årsavgiften. Uppkoppling blir tillgänglig för alla som bor i föreningen. Ansluts via näkabel direkt i bredbandsuttaget eller trådlöst via tjänstedelare (router) EG400. IP-telefoni Ett styck Lilla abonnemanget per hushåll ingår i bredbands- avtalet. Kontakta Stockholms Stadsnät för mer information. Tjänstedelare (router) EG400 Tillhör lägenheten och skall lämnas kvar vid avflyttning. Om boende inte kvitterat ut sin förvaras den av styrelsen och kan hämtas efter överenskommelse via telefon.

Länk

Kontaktlista
Välkommen till Brf Jakob
Vid fel på anläggning kontakta respektive leverantör.
© Brf Jakob i Järfälla

TV

I tv-uttaget finns c:a 17 analoga och 15 digitala kanaler från ComHem. Dessa bekostas av föreningen och kostar alltså inget extra att titta på. Den 8 september 2020 tar Com Hem bort de analoga kanalerna. Äldre TV-apparater (inköpta före 2008) kan behöva en digitalbox eller bytas ut. Via ComHem går det att teckna avtal på diverse paket med varierande antal digitala kanaler och bredband. Router levereras av ComHem och ansluts via det mittersta uttaget av de tre hål som finns i uttaget. Tv-abonnemang kan tecknas hos Visasat och/eller Sappa. Leverans sker via tjänstedelare från Stockholms Stadsnät och tv-box från tv-leverantören i bredbandsuttaget.

Bredband

Via bredbandsuttag levereras internet och andra tjänster av Stockholms Stadsnät (fr o m 1 juli 2020). Uttaget sitter ovanför ytterdörren i hallen eller på annan plats i lägenheten beroende på hur den boende ville ha det vid installationen. Styrelsen har tecknat ett gruppavtal med företaget Stockholms Stadsnät AB. Abonnemanget ingår i årsavgiften. Uppkoppling blir tillgänglig för alla som bor i föreningen. Ansluts via näkabel direkt i bredbandsuttaget eller trådlöst via tjänstedelare (router) EG400. IP-telefoni Ett styck Lilla abonnemanget per hushåll ingår i bredbands-avtalet. Kontakta Stockholms Stadsnät för mer information. Tjänstedelare (router) EG400 Tillhör lägenheten och skall lämnas kvar vid avflyttning. Om boende inte kvitterat ut sin förvaras den av styrelsen och kan hämtas efter överenskommelse via telefon.

Länk

Kontaktlista
Brf Jakob i Järfälla