© AoE Service / Brf Jakob i Järfälla 2019
Made with Xara

Grannsamverkan mot

brott

Minskar brottslighet

Grannsamverkan sker i samarbete med lokal polis och är en effektiv metod att minska det som kallas vardagsbrottsligheten. Metoden är effektiv och minskar risken för inbrott med i genomsnitt 26% enligt Brottsförebyggande Rådet (Brå). Syftet med Grannsamverkan är att göra bostadsområden mindre attraktiva för brottslig verksamhet genom ökad uppmärksamhet från de boende i området samt kunskap om hur man skyddar sig, vilket avskräcker och försvårar för tjuven. Flera medlemmar har redan anmält sig som kontaktombud men vi behöver fler. Är du intresserad av att delta i arbetet kontakta styrelsen. Under mars och april kommer samtliga boende att kallas till information. En stor eller två mindre portar kommer att bjudas in varje gång för möjligheten att lära känna sina närmaste grannar. Se flik Kalendarium.
Välkommen till Brf Jakob

.

© Brf Jakob i Järfälla

Grannsamverkan

mot brott

Minskar brottslighet

Grannsamverkan sker i samarbete med lokal polis och är en effektiv metod att minska det som kallas vardagsbrottsligheten. Metoden är effektiv och minskar risken för inbrott med i genomsnitt 26% enligt Brottsförebyggande Rådet (Brå). Syftet med Grannsamverkan är att göra bostadsområden mindre attraktiva för brottslig verksamhet genom ökad uppmärksamhet från de boende i området samt kunskap om hur man skyddar sig, vilket avskräcker och försvårar för tjuven. Flera medlemmar har redan anmält sig som kontaktombud men vi behöver fler. Är du intresserad av att delta i arbetet kontakta styrelsen. Under mars och april kommer samtliga boende att kallas till information. En stor eller två mindre portar kommer att bjudas in varje gång för möjligheten att lära känna sina närmaste grannar. Se flik Kalendarium.
Brf Jakob i Järfälla