© AoE Service / Brf Jakob i Järfälla 2019
Made with Xara

Allmänna utrymmen

Som boende inom Brf Jakob har du tillgång till ett antal serviceutrymmen. De flesta når du med hjälp av passertagg. Andra kräver avtal och kostar pengar.

Trapphus

Trapphusen fungerar som utrymningsväg vid brand eller annan fara. Det är därför (enligt Brandmyndighetens krav) inte tillåtet att placera föremål såsom blomkrukor, dörrmattor, cyklar, barnvagnar, rollatorer o dyl i trapphusen. Fastighetsskötaren EFS äger rätt att avlägsna tillhörigheter som placerats i trapphusen. Det innebära även att vid behov klippa upp lås till barnvagnar och cyklar och liknande. Beslagtagna tillhörigheter får sedan lösas ut mot en mindre kostnad av den boende. Kundvagnar får inte tas med in i trapphusen. Var försiktig vid transport av skrymmande föremål så att väggar, målning eller dörrar inte skadas.

Sopnedkast

I samtliga portar finns ett sopnedkast på varje våning. Det är avsett för det avfall som inte kan återvinnas, lämnas i matåtervinningen eller grovsoprummet. Det är av största vikt att avfallet emballeras ordentligt i väl hopknutna soppåsar. Inga stora föremål som kan orsaka stopp får kastas. Pizzakartonger, petflaskor och glas är inte tillåtet att slänga i sopnedkasten.

Återvinningsrum

På varje gård finns ett s.k. återvinningsrum där du kan lämna kartonger, tidningar och papper, plastförpackningar, metall samt färgat och ofärgat glas. Förpackningarna skall vara tömda och gärna ursköljda. Observera att trasiga dricksglas, spegelglas och porslin ej skall lämnas till återvinningen utan lämnas i vårt grovsoprum. Tillträde till återvinningsrummen få du med din passertag till porten. Öppettider är klockan 06.00 - 22.00 .

Matavfall

På varje gård finns ett rum för matåtervinning. De matrester vi lämnar där tas om hand av kommunen och förvandlas till biobränsle som bl. a används för kommunens bussar. I matåtervinningsrummet kan ni hämta påsar lämpade för ändamålet. På påsarna finns angivet vad som kan slängas och användas till matåtervinning. Påsarna tillhandahålles gratis av kommunen som även transporterar bort avfallet kostnadsfritt. Det innebär att vi sparar kostnader för att transportera bort det avfall som vi annars slänger i våra sopnedkast. Använd gärna dubbla påsar för att undvika fukt i behållarna. Fukten skapar flugor. Det är av den anledning som vi lämnar locken på behållarna öppna för att hindra kondens. Tillträde till matåtervinningsrummen får du med den gamla portnyckeln. Det innebär att du kan komma in i utrymmet dygnet runt.

Grovsoprum

Föreningen har ett grovsoprum där möbler, frigolit och allmänt grovskräp kan kastas i en container. Grovsoprummet ligger i anslutning till garaget på utsidan av grinden Allmogevägen 4. I utrymmet finns även en bur för elektronikskrot , behållare för lysrör, glödlampor och batterier. Det finns även ett kärl för trädgårdsavfall (jord från era blomkrukor och uttjänta prydnadsväxter). Ni kan även ställa ner mindre mängder av farligt avfall typ aceton, lösningsmedel och mindre rester av målarfärg. Ställ resterna i en påse utanför skåpet märk farligt avfall så tas det omhand av EFS. Byggavfall från renoveringar typ kakel, golvmaterial, fast inredning samt större mängder målarfärg odyl får ej slängas i grovsoprummet utan måste forslas till Görvälns återvinningsstation. I grovsoprummet får bara avfall lämnas som tillhör lösöre dvs sådant som man tar med vid en flytt. Vitvaror typ spisar, kylskåp och diskmaskiner får inte lämnas i grovsoprummet. Inte heller bilbatterier och bildäck får slängas i grovsoprummet. Grovsoprummet är endast till för sopor från de boende i föreningen. Tänk på att i möjligaste mån slå sönder skrymmande sopor. Tillträde till grovsoprummet får du med din passertag till porten. Öppettider är från och med 1 april 2019: Måndag - torsdag klockan 14.00 - 20.00 Fredagar stängt Lördag och söndag klockan 09.00 - 15.00.

Tvättstugor för normal tvätt

Tvättstugor finns i samtliga 13 entréplan. Varje tvättstuga är försedd med 2 tvättmaskiner, kondenstumlare, torkskåp och kallmangel. Bokning görs med en sk bokningscylinder på en bokningstavla i tvättstugan. Bokningscylindern skall vid lägenhetsbyte överlämnas av säljaren till köparen i samband med dörrnycklar. Saknas bokningscylindern kan man mot en mindre summa erhålla en cylinder genom att kontakta EFS felanmälan. Läs även dokument Tvättregler.

Grovtvättstugor för mattor och tyngre

tvättgods.

På varje gård finns en grovtvättstuga som är försedd med en speciell grovtvättmaskin samt torkskåp. Här kan du tvätta mattor och tyngre tvättgods. Den här maskinen är olämplig att använda till hushållstvätt då den är dimensionerad för tyngre tvättgods. Även här sker bokning med bokningscylinder på en bokningstavla i tvättstugan. Tvättregler gäller också här.

Cykelrum

Till var och en av de 13 entréerna hör ett cykelrum som endast kan nyttjas av de som bor i den aktuella uppgången. Cykelrumment är endast avsedda för cyklar och om plats finns för barnvagnar. På grund av brandrisken får mopeder, motorcyklar eller EU-mopeder inte förvaras i cykelrummen. Tillträde till cykelrummet får du med den gamla portnyckeln. Det innebär att du kan komma in i utrymmet dygnet runt.

Bastu

En gemensam bastu finns på respektive gård. Kontakta EFS AB för att få en passertagg till bastun. Man behöver också en bokningscylinder för att boka önskad bastutid. Även den får man från EFS mot uppvisande av kvitto att man betalat in beloppet till Handelsbanken, konto 6146-667 458 832. För närvarande kostar en bokningscylinder 450:-

Grill

På södra gården finns en grillplats. Även boende på norra gården får använda grillen. Vid grillplatsen finns en sopkorg avsedd för kol- och aska. Var noga med att askan har brunnit ut när ni lämnar den i sopkorgen. Lämna inte skräp och matrester kvar när ni går ifrån grillplatsen.

Görvälns

Återvinningscentral

Öppettider för HUSHÅLL Måndag - torsdag 12.00 - 20.00 Lördag 09.00 - 16.00 Söndag stängt Avvikelser i öppettider kan förekomma. Länk till Görvälns Återvinningscentral.

Dokument

Tvättregler
Välkommen till Brf Jakob
© Brf Jakob i Järfälla

Allmänna

utrymmen

Som boende inom Brf Jakob har du tillgång till ett antal serviceutrymmen. De flesta når du med hjälp av passertagg. Andra kräver avtal och kostar pengar.

Trapphus

Trapphusen fungerar som utrymningsväg vid brand eller annan fara. Det är därför (enligt Brandmyndighetens krav) inte tillåtet att placera föremål såsom blomkrukor, dörrmattor, cyklar, barnvagnar, rollatorer o dyl i trapphusen. Fastighetsskötaren EFS äger rätt att avlägsna tillhörigheter som placerats i trapphusen. Det innebära även att vid behov klippa upp lås till barnvagnar och cyklar och liknande. Beslagtagna tillhörigheter får sedan lösas ut mot en mindre kostnad av den boende. Kundvagnar får inte tas med in i trapphusen. Var försiktig vid transport av skrymmande föremål så att väggar, målning eller dörrar inte skadas.

Sopnedkast

I samtliga portar finns ett sopnedkast på varje våning. Det är avsett för det avfall som inte kan återvinnas, lämnas i matåtervinningen eller grovsoprummet. Det är av största vikt att avfallet emballeras ordentligt i väl hopknutna soppåsar. Inga stora föremål som kan orsaka stopp får kastas. Pizzakartonger, petflaskor och glas är inte tillåtet att slänga i sopnedkasten.

Återvinningsrum

På varje gård finns ett s.k. återvinningsrum där du kan lämna kartonger, tidningar och papper, plastförpackningar, metall samt färgat och ofärgat glas. Förpackningarna skall vara tömda och gärna ursköljda. Observera att trasiga dricksglas, spegelglas och porslin ej skall lämnas till återvinningen utan lämnas i vårt grovsoprum. Tillträde till återvinningsrummen få du med din passertag till porten. Öppettider är klockan 06.00 - 22.00 .

Matavfall

På varje gård finns ett rum för matåtervinning. De matrester vi lämnar där tas om hand av kommunen och förvandlas till biobränsle som bl. a används för kommunens bussar. I matåtervinningsrummet kan ni hämta påsar lämpade för ändamålet. På påsarna finns angivet vad som kan slängas och användas till matåtervinning. Påsarna tillhandahålles gratis av kommunen som även transporterar bort avfallet kostnadsfritt. Det innebär att vi sparar kostnader för att transportera bort det avfall som vi annars slänger i våra sopnedkast. Använd gärna dubbla påsar för att undvika fukt i behållarna. Fukten skapar flugor. Det är av den anledning som vi lämnar locken på behållarna öppna för att hindra kondens. Tillträde till matåtervinningsrummen får du med den gamla portnyckeln. Det innebär att du kan komma in i utrymmet dygnet runt.

Grovsoprum

Föreningen har ett grovsoprum där möbler, frigolit och allmänt grovskräp kan kastas i en container. Grovsoprummet ligger i anslutning till garaget på utsidan av grinden Allmogevägen 4. I utrymmet finns även en bur för elektronikskrot , behållare för lysrör, glödlampor och batterier. Det finns även ett kärl för trädgårdsavfall (jord från era blomkrukor och uttjänta prydnadsväxter). Ni kan även ställa ner mindre mängder av farligt avfall typ aceton, lösningsmedel och mindre rester av målarfärg. Ställ resterna i en påse utanför skåpet märk farligt avfall så tas det omhand av EFS. Byggavfall från renoveringar typ kakel, golvmaterial, fast inredning samt större mängder målarfärg odyl får ej slängas i grovsoprummet utan måste forslas till Görvälns återvinningsstation. I grovsoprummet får bara avfall lämnas som tillhör lösöre dvs sådant som man tar med vid en flytt. Vitvaror typ spisar, kylskåp och diskmaskiner får inte lämnas i grovsoprummet. Inte heller bilbatterier och bildäck får slängas i grovsoprummet. Grovsoprummet är endast till för sopor från de boende i föreningen. Tänk på att i möjligaste mån slå sönder skrymmande sopor. Tillträde till grovsoprummet får du med din passertag till porten. Öppettider är från och med 1 april 2019: Måndag - torsdag klockan 14.00 - 20.00 Fredagar stängt Lördag och söndag klockan 09.00 - 15.00.

Tvättstugor för normal tvätt

Tvättstugor finns i samtliga 13 entréplan. Varje tvättstuga är försedd med 2 tvättmaskiner, kondenstumlare, torkskåp och kallmangel. Bokning görs med en sk bokningscylinder på en bokningstavla i tvättstugan. Bokningscylindern skall vid lägenhetsbyte överlämnas av säljaren till köparen i samband med dörrnycklar. Saknas bokningscylindern kan man mot en mindre summa erhålla en cylinder genom att kontakta EFS felanmälan. Läs även dokument Tvättregler.

Grovtvättstugor för mattor och

tyngre tvättgods.

På varje gård finns en grovtvättstuga som är försedd med en speciell grovtvättmaskin samt torkskåp. Här kan du tvätta mattor och tyngre tvättgods. Den här maskinen är olämplig att använda till hushållstvätt då den är dimensionerad för tyngre tvättgods. Även här sker bokning med bokningscylinder på en bokningstavla i tvättstugan. Tvättregler gäller också här.

Cykelrum

Till var och en av de 13 entréerna hör ett cykelrum som endast kan nyttjas av de som bor i den aktuella uppgången. Cykelrumment är endast avsedda för cyklar och om plats finns för barnvagnar. På grund av brandrisken får mopeder, motorcyklar eller EU-mopeder inte förvaras i cykelrummen. Tillträde till cykelrummet får du med den gamla portnyckeln. Det innebär att du kan komma in i utrymmet dygnet runt.

Bastu

En gemensam bastu finns på respektive gård. Kontakta EFS AB för att få en passertagg till bastun. Man behöver också en bokningscylinder för att boka önskad bastutid. Även den får man från EFS mot uppvisande av kvitto att man betalat in beloppet till Handelsbanken, konto 6146-667 458 832. För närvarande kostar en bokningscylinder 450:-

Grill

På södra gården finns en grillplats. Även boende på norra gården får använda grillen. Vid grillplatsen finns en sopkorg avsedd för kol- och aska. Var noga med att askan har brunnit ut när ni lämnar den i sopkorgen. Lämna inte skräp och matrester kvar när ni går ifrån grillplatsen.

Görvälns

Återvinningscentral

Öppettider för HUSHÅLL Måndag - torsdag 12.00 - 20.00 Lördag 09.00 - 16.00 Söndag stängt Avvikelser i öppettider kan förekomma. Länk till Görvälns Återvinningscentral.

Dokument

Tvättregler
Brf Jakob i Järfälla